1. Burs Verme Kuralları

1.1. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

1.2. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları ve öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Kurulu tarafından belirlenir.

1.3. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Kurulu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.

1.4. Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de (KKTC, Kazak, Kırgız, Türkmen, Azeri) İcra Kurulu kararı ile burs yardımından yararlanabilirler.

1.5. Çalışmaktayken vefat eden, maddi desteğe ihtiyacı olan Erkurt Holding mensubu kişilerin çocuklarına, yakınlarına, vefatı izleyen 1 yıl içinde hizmette bulundukları şirketin başvurusu üzerine İcra Kurulu kararıyla, ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenimleri süresince bu Yönerge hükümleri çerçevesinde özel burs verilir.

1.6. Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir. (Özel-üstün yetenekli-başarılı çocuklar için maddi desteğe ihtiyaç zorunluluğu yoktur.)

1.7. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariçtir.)

1.8. Burslar karşılıksız olup öğrenciye hiçbir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. (İcra Kurulu, bu konunun, vakıf bünyesinde çalışma ve işletmelerde istihdam gibi karşılıklı olup olmayacağına yönelik karar değişikliğine gidebilir.)

2. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi ve Duyurulması

2.1. Burs kontenjanı sayısı,

2.2. Tercih edilecek üniversiteler, diğer eğitim kurumları ve kontenjanları, burs miktarı,

2.3. Üniversite giriş puan türleri-diğer eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin başarı durumları,

2.4. Başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl İcra Kurulu tarafından belirlenir.

2.5. Öğrenim yılının başlama tarihinden önce, sosyal medya yoluyla duyurulur.

3. Başvuru ve Değerlendirme

   3.1. Yeni Bursiyer Adayları

a) Bursiyer adayları, ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak vakıf yönetimine başvuru yaparlar.

b) Vakıf yönetimi, burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar.

c) Bursiyer adaylarını İcra Kurulu’na bildirir.

d) İcra Kurulu, belirlemiş olduğu kontenjan doğrultusunda öğrencileri seçer.

       3.2. Bursu Devam Eden Öğrenciler

a) Bursu devam eden öğrenciler, burslarının yeni dönemde de devamını sağlamak için, akademik durumlarını belirten transkript/not belgelerini ve öğrenci belgelerini her dönem sonunda ve başında vakfa bildirir.

b) Ortaöğrenim öğrencilerinin, öğrenci belgeleri ile not durumunu gösteren belgeleri velileri tarafından vakfa teslim edilir.

 4. Burs Ödemeleri

4.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Eylül-Haziran ayları arasında 10 ay süresince yapılır.

4.2. Üniversite bursiyer ödemeleri, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir.

4.3. Öğrencilere yapılacak ödemeler her ayın 2. haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

4.4. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yapılacak ödemeler, velilerinin banka hesabına havale edilir.

 5. Burs Verme Koşulları

5.1. Orta dereceli okullarda, bir önceki sınıfı “pekiyi” derece ile geçmiş, yıl sonu karne ortalaması en az 85 ve üzeri öğrencilere,

5.2. Üniversitede, YKS yerleşim puanı yüksek, iyi bir üniversiteye yerleşmiş yeni başlayan öğrencilere,

5.3. Üniversite ara sınıfta okuyan, transkriptlerinde bir önceki yıla ait not ortalaması 4 üzerinden, 3.00 ve üzeri 100 puan üzerinden 85 ve üzeri öğrencilere,

5.4. Özel yetenekli öğrencilere verilecek burslar, ilgili akademik kurumların “yeteneği” tespit ve tescil etmesinden sonra uygulamaya alınarak verilir.

5.5. Ayrıca, üstün yetenekli/başarılı öğrencilere farklı ödüller de verilebilir.

5.6. Kontenjan dâhilinde, engellilere ve diğer grup öğrencilere verilecek burslar, Vakıf İcra Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenir.

5.7. Burs başvuru öğrenci sayısı, tanımlanmış olan kontenjan sayısını aşacak duruma geldiğinde, İcra Kurulu, yetkilerini kullanarak öğrenci sayılarında değişikliğe gidebilir.

6. Eğitim Burs Türleri

 • Fen Lisesi Bursları
 • Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bursları
 • Lisans Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları
 • Yüksek Lisans Bursları
 • Engelli Bursu
 • Yurtdışı Bursları
 • Araştırma Bursları
 • Üstün Yetenek Bursları
 • Üstün Başarı Sanat Bursu

7. Burs Başvuru Koşulları (İlk-Orta-Lise-Teknik Lise)

 • Aile gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duyması
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almaması
 • Okuduğu okula ait öğrenci belgesi
 • Karne ya da not durum belgesi
 • Not ortalamasının 85 ve üzeri olması
 • Özel yeteneği varsa yetkili kurumlarca onaylanmış olması

8. Burs Başvuru Koşulları (Üniversite-Lisans-Yüksek Lisans)

 • Üniversiteyi iyi bir puanla kazanmış ve yerleşmiş olması
 • Tam zamanlı olarak üniversitelerin, 1,2,3 veya 4. sınıfında eğitim görüyor olması
 • Not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00; 100 puan üzerinden 90 olması
 • Okuduğu yıla ait disiplin cezasının bulunmaması
 • Ekonomik desteğe gereksinimi olması
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmıyor olması
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin başarılarının belgelendirilmiş olması
 • Bir başka kamu veya özel kurumdan burs almıyor olması gerekmektedir.
 • Şehit ve gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları önceliklidir.

Burs Başvurusu

Burs alma şartlarını karşılıyorsanız aşağıda yer alan form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.