Alptemoçin ve Bekler aileleri olarak, holdingimizin 40. yılında, Değerli Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’e ithafen kurduğumuz Alptemoçin-Bekler Eğitim ve Endüstriyel Gelişim Vakfı, çalışmalarına ilk günkü şevk ve azimle devam ediyor.

Vakfımız kurulurken amacımız, çocuklarımızın endüstriyel hayata katılımına yardımcı olmaktı. Zamanla kazandığımız tecrübeler neticesinde, kuruluş amacımızı “endüstri için geleceğin liderlerini yetiştirmek” olarak revize ettik. Bu anlamda eğitim programlarımızı, mevcut eğitim programlarının yanı sıra, çocuklarımızın hem genel kültürlerini hem de medeni cesaretlerini geliştirecek şekilde yeniledik.

2022 yılına gelindiğinde de, vizyonumuzu “Kendine, çevresine, ülkesine ve dünyaya fayda sağlayacak lider bireylerin yetiştirilmesine destek sağlayan seçkin kurumlardan biri olmak”; misyonumuzu da “Sosyal, kültürel ve akademik alanlarda hazırlanan programlarla, yaşadığı toplumun değerlerine sahip çıkan ve bilgisini endüstrinin, ülkesinin ve tüm insanlığın yararına kullanacak bireylerin yetiştirilmelerine destek olmak” olarak revize ettik.

Bu vizyon ve misyonumuzu desteklemek adına, Erkurt Holding’in eski misyonuna “toplumun gelişimine değer katma” vizyonunu da ekleyerek, ”Doğru, dürüst ve iyi niyetli olarak, kaliteli üretmek, yasalara saygılı, üretim ve yönetim anlayışımızı sürekli geliştirerek ülke ekonomisine ve toplumun gelişimine artan bir katma değer sağlamak” şeklinde revize ettik. Böylelikle Erkurt Holding’i ve iştiraklerini daimî olarak vakfımızın destekçileri olacak bir konuma getirdik ve misyonumuza eklediğimiz “topluma değer katma” ilkesini vakfımız üzerinden sürdürmeyi kararlaştırdık.

Alptemoçin-Bekler Eğitim ve Endüstriyel Gelişim Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı olarak benim şahsi vizyonum ise, vakfımız bünyesinde gelişen bilgi ve tecrübeyi, sürdürülebilir bir model geliştirerek, ülke çapında daha çok gencimize ulaştırmaktır. Kurucularımız olan Kurtcebe Alptemoçin Bey ve Merhum Recep Bekler Bey’in başlatmış oldukları yolculuğun, böyle daha kurumsal ve sürdürülebilir bir metotla gelişmesinin, ülkemize yapabileceğimiz en büyük hizmet olduğunu düşünüyorum.

Birlikte ve Daima​!

Âli Kerem ALPTEMOÇİN
Mütevelli Heyeti Başkanı