Atölyelerimiz; öğrencinin bireysel gelişimindeki öncelik sırasına göre “Problem çözme, Analitik Düşünme, Psikomotor Gelişim, Teknolojiyle İç İçelik, Gezi-Gözlem, Tarih, Resim, Müzik, Matematik, Elektronik ve Fen Bilimleri ” disiplinleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Bireyin kişisel gelişimini tamamlaması ve geleceğin meslekleri olan “Genetik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tıp, Farmakoloji, Enerji Sistemleri, vb. “ mesleklere rehberlik de eden atölyelerimizin temelinde öğrencinin kendini keşfetmesi vardır. Uygulamalarda yakın geçmişte STEM, STEM+ gibi yenilikçi ve çoklu disiplin tekniklerine yer verilmiştir. Tüm programlarımız “ Öğrenci Merkezli“dir.