Matematiksel düşünebilme, problem çözme ve uluslararası alanda fırsat eşitliği sağlayabilme amacıyla verdiğimiz robotik, kodlama ve yazılım eğitimlerimizde, çocuklarımızın ve gençlerimizin, üretme ve tasarlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Robotik; makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay-havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik bilimini bir arada toplana bilim dalıdır.

Robotik ürünleri tasarlama, mekanik ve elektroniği kullanma, algoritmaya uygun tasarım yapma ve aktif makineler üretme becerisi; verilen eğitimlerin ancak toplamında elde edilebilir. Öğrencilerimize,  3 boyutlu tasarımlar yapabilmeleri için Tinkercad ve dilimleme, baskı alma konusunda hassas hesaplar yapabilmeleri için de Cura programlarının kullanımı öğretilmektedir.

Yazılım, bir süreçtir. Problemin tanımlanması, tanımlandıktan sonra gerekli analizlerin yapılması, akış diyagramının oluşturulması ve algoritmasının belirlenmesi gerekir.

Program kodlanırken bir dil kullanılır. Günümüzde en çok tercih edilen dillerden olan C++ ve C yazılım dilleri kullanılarak yaş grubu ya da seviyeye göre “Scratch ve Arduino” üzerinde eğitim verilmektedir.

Üst seviyeye geçen ve tasarım yapma olgunluğu kazanmış yaş gruplarına HTML5 işaretleme dili  öğretilir.