Tasarım ve Beceri Atölyelerimizde, çocuklarımızın eleştirel ve tasarım odaklı düşünme bakış açısını kazanabilmeleri, gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları değerlendirebilmeleri ve bu sorunlara robotik kodlama ile teknolojik çözümler getirebileceklerini fark etmeleri hedeflenir.

Bilim, sanat, kültür ve yaşam becerileri, alanlarında hayata dokunan her temadaki atölye çalışmalarını kapsayan Tasarım ve Beceri Atölyeleri (TBA), çağımızın gerektirdiği problem çözme, ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel düşünme, disiplinlerarası hareket etme yetilerinin geliştirilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak sağlamaktadır. TBA’lar sayesinde eğitimin gerçek hayatla ilişkisinin kurulması, öğrenme süreçlerinin beceri temelinde kalıcı hale getirilmesi, eğitimde duygu, düşünce, eylem bütünselliği sağlanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerini destekleyen bir çalışma olması, eğitimden istihdama sürdürülebilir bir zemin inşa edilmesi bağlamında hareket edilmesi hedeflenir.