Yaşadığımız dünyanın karşılaştığı en büyük tehditler arasında, iklimle bağlantılı olarak yaşanan doğa olayları ve çevre sorunları gelmektedir. Bu nedenle 2021 faaliyetlerimizde çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklandık.

Ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek önem kazanmaktadır. İklim değişikliği, tarım topraklarının azalması, artan enerji ihtiyacı, kirlilik, kuraklık, sel felaketleri gibi meseleler, insanlığın aslında bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret etmektedir. İçinde yaşadığımız dünyamızı gelecek nesillere daha yeşil bırakabilmemiz için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gereklidir.

Bunun için de çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlamamız ve problem çözme becerilerini geliştirmemiz gerekir. Biz de bu bağlamda verdiğimiz eğitimler ve yapılan etkinliklerle onlara bu becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Biz Çevreciyiz!

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nı destekleyerek faaliyetlerimizi bu yönde sürdürmekteyiz.