ALPTEMOÇİN-BEKLER EĞİTİM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VAKFI toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güvenli ve sağlıklı bir ortamın ve demokratik yurttaşlık bilincine sahip, saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmak, ​eğitim ve iletişim olanaklarını artırmak, üstün nitelikli çocuklarımızın endüstriyel hayata katılabilmeleri ve doğru yönlendirilebilmeleri adına onlara destek olacak kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunmak amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.

Erkurt Holding, kuruluşundan beri gerçekleştirdiği; holding çalışanlarının çocuklarına burslar, geziler, farklı kurum ve kuruluşlara verilen maddi destekler, farklı eğitim sponsorlukları, okullara laboratuvarlar kurulması gibi sosyal sorumluluk çalışmalarını vakfın kurulmasıyla kurumsala taşımıştır. Özellikle Eğitim ve Endüstriyel Gelişimi misyon edinen vakfımız, her çocuğun içindeki mucidi dışarı çıkaracağı atölye çalışmalarıyla, fark yaratan bir kurum olmayı amaçlamıştır.

Vakfımız, ülkemizin ve dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde, “Eğitimden Tasarruf Edilmez” diyerek eğitim çalışmalarını her koşulda sürdürmüş ve uzaktan-yüz yüze eğitimlerle bursiyerlerinin yanında olmuştur. Zorluklar karşısında mücadele etmenin, bizleri daha da güçlendireceğinin bilincindeyiz. Hazırladığımız akademik, sosyal ve kültürel programlarımızın öğrencilerimizde yaratacağı etkiyle, onların yeteneklerinin farkına varmalarını sağlıyor, aynı zamanda da çevre bilinci aşılayarak, yaşadıkları dünyanın sorumluluğunu sahiplenmelerini istiyoruz. Beceri atölyelerimizde öğrencilerimizin tasarım yapmalarını desteklerken, onları estetik duygularını geliştirecekleri çalışmalarla buluşturuyoruz. İcat yaratma özgürlüğünü içselleştirmeleri için, yazılım ve tasarım çalışmaları yapıyoruz.

Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri, eleştirel düşünce geliştirebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri, aktif katılımların ön planda olduğu, yenilikçi eğitim malzemeleri ve teknolojiyle desteklenmiş uzaktan ve yüz yüze öğrenme ortamlarını hayata geçirdik.

Vakfımızın çalışmalarının daha çok çocuğa ulaşması ve daha çok çocuğumuzun hayatına dokunmak birinci hedefimiz. Yetenekli, başarılı, çalışkan, ülkesine ve dünyaya katma değer sağlayacak lider bireylerin yollarını açmak için buradayız.