Vizyonumuz: “Kendine, çevresine, ülkesine ve dünyaya fayda sağlayacak lider bireylerin yetiştirilmesine destek sağlayan seçkin kurumlardan biri olmak”

Misyonumuz: “Sosyal, kültürel ve akademik alanlarda hazırlanan programlarla, yaşadığı toplumun değerlerine sahip çıkan ve bilgisini endüstrinin, ülkesinin ve tüm insanlığın yararına kullanacak bireylerin yetiştirilmelerine destek olmak”

Değerlerimiz

  • Öğrencilerimize sevgiyle yaklaşır ve onların da insana, doğaya ve evrene sevgiyle yaklaşan bireyler olmalarını hedefleriz.
  • Her öğrencimizin ayrı bir değer olduğunu bilir ve davranışlarımızda “saygı” merkezli bir yaklaşım tarzı benimseriz. Öğrencilerimizin de kendinden dünyaya uzanan bir skalada bunu bir yaşam tarzı haline getirmelerini isteriz.
  • Öğrencilerimize karşı sorumlulukla yaklaşır, tüm davranışlarımızda bu ilke hususunda örnek olmayı amaçlarız. Onların da bu ilkeyi benimsemelerine önem veririz.
  • Bu değerler doğrultusunda, öğrencilerimizin dürüst, güvenilir, çalışkan, adil, gerçekçi, duruşuyla herkese örnek olacak dünya vatandaşı bireyler olmalarını bekleriz.