Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

Proje okuryazarlığı; belirli bir plan çerçevesinde çalışma disiplini kazanma, kaynak tarama ve bilgiye ulaşma yollarını keşfederek, elde edilen bilgilerin düzenlenip analiz edilmesiyle neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını kavramadır.

Bu programda, lise grubu öğrencilerimize hayatın içinde karşılaştıkları problemlere çözüm yolları geliştirme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Öğrencilerimizin proje okuryazarlığında beceri sahibi olmalarını hedeflediğimiz çalışmamız, ekip olma, iş bölümü, zaman yönetimi, araştırma ve uygulama aşamalarından sonra tamamlanmıştır.